Hartelijk dank voor de interesse. De reactietermijn is helaas verlopen en u kunt niet meer reageren op deze inhuuropdracht.
Vacature
Senior Beleidsadviseur Wmo
Nijkerk
Aanvraagnummer
6138
Duur
6 maanden
Optie tot verlenging
Mogelijk maar nog niet bekend
Uren per week
32
DAS opdracht
Nee
Start
z.s.m.
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Gelderland
Verloopt op
donderdag 17 juni 2021
Tijd & agenda
09:25 uur  
company logo

Beschrijving

Organisatie
Nijkerk is een groeiende gemeente in ontwikkeling! Inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeente: samen zijn we Nijkerk. Een dynamische gemeente met 44.000 inwoners verdeeld over de kernen Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. Als gemeente faciliteren we initiatieven vanuit de samenleving en zoeken we de samenwerking zowel lokaal als regionaal. Werk je bij ons, dan ben je een zelfstandige, ondernemende en flexibele professional.

Als senior beleidsadviseur Wmo ben je werkzaam binnen het team beleid in het sociaal domein. Binnen dit team wordt beleid ontwikkeld op het gebied van: Jeugd, Participatie, Wmo, Onderwijs, Sport, Gezondheid en Cultuur, Zorg en Welzijn.

De opdracht
Als senior beleidsadviseur Wmo levert je een belangrijke bijdragen aan gezamenlijke opgaven, die bestaat uit het verder vormgeven aan de transformatie in het sociaal domein.

De belangrijkste opgave is:

 • Projectleider Taskforce Wmo; opstellen plan van aanpak en uitvoeren van de besparingsmaatregelen, deelname overleggen Taskforce en (bestuurlijke) afstemming.
 • Projectleider Transformatie Wmo inkoop om met aanbieders te komen tot meer resultaatsturing bij de inkoop van het brede Wmo aanbod (= transformatie). Je professionaliseert in afstemming en in samenwerking met collega’s de inkoop binnen het Sociaal Domein en komt tot vernieuwde inkoopdocumenten;
 • Begeleiding van de beleidsmedewerker bij het opmaken en afronden van de nieuwe Wmo verordening + beleidsregels (oktober/november 2021 gemeenteraad);
 • Het opzetten en implementeren van data gedreven werken binnen de Wmo.
 • Opstellen beleidsagenda 2022 Wmo.
 • Organiseren en implementeren van een structurele samenwerking tussen beleid, kwaliteit en uitvoering Wmo.
 • Reguliere activiteiten versterking Wmo aanbod: voorliggende voorzieningen, samenwerking en, verzorgen raadsmonitor, P&C cyclus, budgetbeheerder;
 • Nauwe afstemming met en/of ondersteuning van collega’s volwassenen- welzijn- wonen en zorg, kwaliteitsmedewerkers Wmo en (coördinator) Wmo uitvoering.

Wie zoeken we?

Naast algemene competenties van samenwerken, verbinden, positief-kritisch en resultaatgericht zoeken we iemand die:

 • Visie heeft op transformatie binnen het sociale domein en innovatief en creatief denkt;
 • Doorgewinterd is binnen de beleidsterreinen Wmo;
 • Met een grote mate van zelfstandigheid opereert, zowel richting het gemeentebestuur, samenwerkingspartners, als collega’s binnen het stadhuis;
 • Communicatief vaardig is zowel mondeling als schriftelijk, kan samenwerken en op het juiste moment afstemt. Je wijst waar nodig ook tijdig op knelpunten en denkt mee over de door te voeren verbeteringen

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 105,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werk en fee Flextender;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als senior beleidsadviseur Wmo;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als beleidsadviseur Wmo binnen een overheidsinstelling (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met inkoop- en transformatietrajecten binnen het sociaal domein (40 punten);
6. Aantoonbare kennis van- en werkervaring met een bestuurlijke besluitvorming en beleidscyclus binnen gemeente (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Jij bent een ondernemende en enthousiasmerende beleidsadviseur binnen het sociaal domein bij wie een integrale werkwijze in het bloed zit. Met een analytische blik ben je in staat de kern van het probleem te zien, hoofd- en bijzaken te scheiden en houdt hierbij oog voor de bestuurlijke verhoudingen. Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke- , politieke- en maatschappelijk verhoudingen. In je manier van werken ben je  pro-actief en resultaatgericht, positief-kritisch, besliswaarding, flexibel en communicatief.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Uurtarief maximaal € 105,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werk en fee Flextender.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,75 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt in overleg vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di –Do.

Planning
De gesprekken zijn voorlopig gepland op maandag 21 juni 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 18 juni 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente verzoekt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Uitzend/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 14 juni 2021, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 15 juni 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Vraag: Kan er ook (deels) worden thuisgewerkt met deze opdracht?
Antwoord: Vooralsnog in verband met corona wordt deels vanuit thuis en waar nodig op het stadhuis gewerkt. De bereidheid om op de locatie in Nijkerk te gaan werken is een pré.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 17 juni 2021, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.