Hartelijk dank voor de interesse. De reactietermijn is helaas verlopen en u kunt niet meer reageren op deze inhuuropdracht.
Vacature
Interim teamleider en adviseur Vastgoed
Alphen aan den Rijn
Aanvraagnummer
6127
Duur
6 maanden
Optie tot verlenging
1 maal 6 maanden
Uren per week
36
DAS opdracht
Ja
Start
z.s.m.
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Zuid-Holland
Verloopt op
dinsdag 22 juni 2021
Tijd & agenda
09:00 uur  
company logo

Beschrijving

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
Als overbrugging voor komende 6 tot 12 maanden zoeken wij iemand die leiding geeft aan de medewerkers vastgoed, een aantal zware vastgoeddossiers trekt en de veranderopgave implementeert. Dat laatste komt voort uit een onderzoek dat nog loopt. Ben jij de integrale verbinder die de vastgoedteams verder brengt en positioneert?

Als teamleider/adviseur ben je het boegbeeld Vastgoed. Je geeft op een coachende en inspirerende wijze leiding aan een team van ongeveer 22 medewerkers (portefeuillemanagement, account- en assetmanagement, juridisch beheer, technisch beheer en (financieel) administratieve ondersteuning).

Samen met het team en de teamleider Beheer Openbare Ruimte en Vastgoed  ga je werken aan het professionaliseren en positioneren van het vastgoedmanagement. Opgaves hierbij zijn het verbeteren van de vastgoedadministratie en het professionaliseren van de processen. Daarnaast heeft het team een steeds grotere strategische rol. In die rol streven we naar een maximale benutting van de panden en een kostenneutrale vastgoedportefeuille en willen we sturen op portefeuilleniveau.

Naar buiten toe zet je vastgoedteam als partner op de kaart. Je brengt de dienstverlening van het team naar een hoger plan. Je ziet verbanden in de verschillende (politieke) casussen en weet een integraal, gedragen advies te presenteren.

Je verbindt de verschillende disciplines binnen het team met elkaar en bewaart het overzicht in de workload per medewerker. Daarnaast draag je zorg voor een accurate bedrijfsvoering en ben je verantwoordelijk voor de kwantitatieve en kwalitatieve prestaties van het team. Hierbij heb je als doel om de medewerkers optimaal te laten functioneren.

Ten aanzien van het vastgoed streeft het team naar een optimale balans tussen maatschappelijk en financieel rendement van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Doelstelling daarbij is om met het maatschappelijk vastgoed een stevige sociale basis zo dicht mogelijk bij de mensen in de wijk te krijgen. De ambitie is om ook voor dit taakveld tot een stevige verankering in beleidsnota’s en (meer)jarenplannen te komen.

Van jou als teamleider/adviseur wordt, naast de aansturing van het team, een sterke mate van politiek-bestuurlijke sensitiviteit verwacht. Je neemt deel aan bestuurlijke overleggen, maar treedt ook op als gesprekspartner voor de directie en het bestuur. Je stelt je op als sparringpartner van de medewerkers.

Je bent in staat om de interne organisatie aan te passen aan wat de buitenwereld vraagt.

Van jou als teamleider/adviseur vraagt dit constante aandacht voor het verbeteren van vooral systemen en processen. Je moet voor 100% begrijpen waarom die aandacht onmisbaar is voor het laten ontstaan van een echt professionele vastgoedorganisatie en daarop blijvend willen sturen. Dat vraagt inlevings- en communicatief vermogen, het vermogen met weerstand om te gaan, het overeind houden van de professionalisering als prioriteit nummer 1.

Er zijn inhoudelijk, complexe vastgoeddossiers waar je komende tijd mee aan de slag gaat.

Naast de waarden en competenties, vinden wij het belangrijk dat je:

 • Beschikt over academisch werk- en denkniveau;
 • Minimaal 8 jaar relevante werkervaring hebt, waarvan minimaal 6 jaar als leidinggevende;
 • Bewezen inhoudelijke ervaring met vastgoed hebt;
 • Een sterk ontwikkeld cijfermatig inzicht hebt en je weet te sturen op de bedrijfsvoering.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in een leidinggevende functie;
2. Aantoonbare werkervaring op het gebied van vastgoedbeleid;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
4. Beschikbaarheid minimaal 32 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar op het gebied van vastgoed (20 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende binnen een gemeentelijke organisatie (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het gebruik van Excel, databases en het maken van financiële rapportages (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring als Teamleider Vastgoed bij een gemeentelijke organisatie (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van een jaarplan vastgoed en een ontwikkelplan voor het team vastgoed (20 punten).
     a. Geen werkervaring met beide plannen (0 punten)
     b. Aantoonbare werkervaring met één van beide plannen (10 punten)
     c. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van beide plannen (20 punten)
10. Aantoonbare werkervaring als sparringpartner tussen gemeente en gebruikers van vastgoed (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Resultaatgericht
 • Samenwerkingsgericht
 • Klantgericht
 • Veranderingsbereid
 • Inspirerend vermogen
 • Empathisch
 • Besluitvaardig
 • Politieke sensitiviteit

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12 van de CAO Gemeenten.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg met de kandidaat.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 24 juni 2021 tussen 09.00 uur en 12.00 uur op het stadkantoor. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 23 juni 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 16 juni 2021, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 17 juni 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

 

Vragen
M.b.t. knock-out criterium 1: kan functionele aansturing van medewerkers hierin worden meegeteld (om 5 jr leidinggevende ervaring aan te vullen)?
Ja, als dit aantoonbaar gemaakt wordt in het cv, het dient duidelijk te zijn wat de betreffende aansturing inhoudt.


De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 22 juni, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.