Let op! Deze opdracht is niet (meer) actief. U kunt dus niet reageren.
Aanvraagnummer
2024
Duur
t/m 31 december 2018
Optie tot verlenging
1 maal 6 maand(en)
Uren per week
36 uur
DAS akkoordverklaring
Nee
Aanvang
z.s.m.
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Gelderland
Verloopt op
dinsdag 17 juli 2018 om 09:00 uur

Organisatie
Inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeente: samen zijn we Nijkerk, een dynamische gemeente met 41.000 inwoners. Als gemeentelijke organisatie faciliteren we initiatieven van de samenleving en zoeken de samenwerking. Onze organisatie bestaat uit slagvaardige zelfsturende teams die plaats en tijd onafhankelijk werken. Werk je bij ons, dan ben je een zelfstandige, ondernemende en flexibele professional.

Het Team Leren en Werken is een nieuw zelfsturend team met collega’s die enthousiast bezig zijn met het vormgeven van het nieuwe team en die met veel creativiteit en gedrevenheid werken voor hun klanten.

Opdracht

 • Je voert intakegesprekken met statushouders waarin je hun situatie breed in kaart brengt;
 • Je begeleidt statushouders in hun ontwikkeling naar een betaalde baan of scholing;
 • Je zet waar nodig specifieke projecten op;
 • Je legt en onderhoudt contacten met de ketenpartners;
 • Je verwerkt de gegevens in de vakapplicatie Suite en verzorgt de noodzakelijke rapportages.

Vereisten / Knock-outcriteria
1. Uurtarief bedraagt maximaal € 55,- exclusief BTW / inclusief reiskosten en fee Flextender.

 Gunningscriteria (weging)
2. Afgeronde HBO Bachelor opleiding in de richting van het vakgebied (10 punten);
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met re-integratie bij een gemeente (30 punten);
4. Minimaal 2 jaar werkervaring in het begeleiden van Statushouders (20 punten);
5. Aantoonbare kennis van vakapplicatie Suite (20 punten);
6. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

 • Communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Resultaatgericht;
 • Probleemoplossend vermogen;
 • Flexibel;
 • Goed samenwerken;
 • Zeer zelfstandig.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,75 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag t/m vrijdag

Planning
De gesprekken bij de gemeente worden gepland op donderdag 19 juli 2018. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 18 juli 2018 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. Uitzend/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 13 juli 2018, 12.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op uiterlijk maandag 14 juli 2018, na 09.00 uur gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Update 13 juli: er zijn geen inhoudelijke vragen ingediend.

De reactietermijn van deze marktplaatsopdracht duurt tot dinsdag 17 juli 2018, 9.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.