Let op! Deze opdracht is niet (meer) actief. U kunt dus niet reageren.
Aanvraagnummer
2023
Duur
5 maanden
Optie tot verlenging
Nee
Uren per week
16 uur
DAS akkoordverklaring
Nee
Aanvang
z.s.m.
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Gelderland
Verloopt op
woensdag 18 juli 2018 om 09:00 uur

Organisatie
Inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeente: samen zijn we Nijkerk, een dynamische gemeente met 41.000 inwoners. Als gemeentelijke organisatie faciliteren we initiatieven van de samenleving en zoeken de samenwerking. Onze organisatie bestaat uit slagvaardige zelfsturende teams die plaats en tijd onafhankelijk werken. Werk je bij ons, dan ben je een zelfstandige, ondernemende en flexibele professional.

Wat ga je doen?

  • Opstellen van het jaarlijkse programma onderwijshuisvesting 2019. Dat houdt in het op basis van het meerjarige integrale huisvestingsplan en de verordening Onderwijshuisvesting beoordelen van budgetaanvragen voor aanpassing en/of nieuwbouw van onderwijshuisvesting;
  • Werkzaamheden rond een voorzieningencluster (overeenkomsten, grondverkoop, btw);
  • Contacten onderhouden met schoolbesturen over het beleid en de toegekende huisvestingsvoorzieningen;
  • Advisering van bestuur over onderwijshuisvesting.

Gunningscriteria (weging)
1. Minimaal afgeronde HBO Bachelor opleiding in de richting vastgoed of vergelijkbaar (15 punten);
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar op het terrein van onderwijshuisvesting (25 punten)
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met beleidsadvisering bij een gemeente (25 punten)
4. Uurtarief minimaal € 75,- en maximaal € 95,- exclusief BTW / inclusief reiskosten en fee Flextender (10 punten)
5. Selectiegesprek in tweede beoordelingsfase (25 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

  • Daadkrachtig;
  • Besluitvaardig;
  • Communicatief sterk;
  • Kritisch en in staat feedback te geven en te incasseren;
  • Sterk in analyseren en adviseren;
  • Beschikt over een goed ontwikkelde omgevingssensitiviteit.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,75 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 2 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 19 juli 2018. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 18 juli 2018 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. Uitzend/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 13 juli 2018, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 16 juli 2018, na 09.00 uur gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze marktplaatsopdracht duurt tot woensdag 18 juli 2018; 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.