Let op! Deze opdracht is niet (meer) actief. U kunt dus niet reageren.
Aanvraagnummer
2022
Duur
6 maanden
Optie tot verlenging
3 maal 6 maand(en)
Uren per week
32
DAS akkoordverklaring
Ja
Aanvang
tussen 15 augustus 2018 en 31 augustus 2018, in overleg
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Zuid-Holland
Verloopt op
vrijdag 20 juli 2018 om 09:00 uur

Organisatie
Gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met ca 650 medewerkers die zich de komende jaren ontwikkelt naar een regie-organisatie. Veel van de taken die we nu nog als vanzelfsprekend zelf doen, worden dan geheel of gedeeltelijk door andere partijen gedaan, of we doen ze samen met andere gemeenten. Als gemeente geven we vorm aan het nieuwe werken. We hebben geen vaste werkplekken meer, zijn zo goed als papierloos, we mailen veel minder en zoeken bewust de verbinding met elkaar. Dat doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid.

Opdracht
Als Consulent Werk ben je verantwoordelijk voor de begeleiding van statushouders. Je voert de regie over een caseload. Je bent actief bij het realiseren van de doelstelling om zoveel mogelijk uitstroom te bevorderen. Je leidt de cliënten toe naar regulier werk door intensief en veelvuldig contact te hebben met hen. Belangrijk hierbij is dat er breder gekeken wordt binnen alle leefgebieden, zodat waar nodig ingezet kan worden op zaken die belemmerend zouden kunnen werken in een traject. Tevens voer je het lik-op-stuk beleid uit conform de Participatiewet. Indien een cliënt problemen heeft dan weet je de weg naar betrokken organisaties. Ook ben je deels verantwoordelijk voor de rechtmatigheidskant waarbij je doorvraagt en bekijkt of er (nog) recht is op een uitkering participatiewet. Daarnaast ben je betrokken bij projecten gericht op de re-integratie van statushouders en de doorontwikkeling van bestaande werkwijzen.

Vereiste / knock-out criterium
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Gunningscriteria (weging)
2. Minimaal een afgeronde HBO bachelor opleiding (15 punten);
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als consulent werk in de afgelopen 4 jaar met de doelgroep statushouders (35 punten);
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring gedurende de laatste 5 jaar met GWS4all (20 punten);
5. Uurtarief maximaal € 53,00 (10 punten);
6. Selectiegesprek in tweede beoordelingsfase (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende percentage geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria. De kandidaat die in deze vergelijking als beste wordt beoordeeld, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties.

  • Je hebt aantoonbare ervaring met re-integratie van werkzoekenden en zelfstandig projecten geïnitieerd om de kansen op de arbeidsmarkt van de cliënten te vergroten. Ervaring buiten de gemeentelijke re-integratieactiviteiten is een pré;
  • Je bent proactief en realiseert kansen voor cliënten, waarbij service voor werkgevers vanzelfsprekend is;
  • Kennis van GWS4all (Suit4Work), Suwinet en GBA is een eis;
  • Je bent fraudealert, flexibel, creatief, doortastend, stressbestendig en resultaatgericht;
  • Je bent een teamplayer, waarbij hostmanship zeer belangrijk is;

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 25 juli 2018. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 23 juli 2018 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.  

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 17 juli 2018; 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 18 juli 2018 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Update 17 juli: er zijn geen inhoudelijke vragen ingediend.

De reactietermijn van deze marktplaatsopdracht duurt tot vrijdag 20 juli 2018; 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.