Let op! Deze opdracht is niet (meer) actief. U kunt dus niet reageren.
Aanvraagnummer
1964
Duur
5 maanden
Optie tot verlenging
Mogelijk maar nog niet bekend.
Uren per week
16 tot 20 uur
DAS akkoordverklaring
Ja
Aanvang
10 juli 2018
Opleidingsniveau
MBO
Regio
Zuid-Holland
Verloopt op
woensdag 27 juni 2018 om 09:00 uur

Organisatie
Rijswijk is een sterke groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden en koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk is een groene gemeente. Bijna een vijfde van Rijswijk bestaat uit parken en plantsoenen. Daar tegenover staat de hoogbouw van de wederopbouwwijken, het winkelcentrum In de Bogaard en het uitgestrekte bedrijventerrein Plaspoelpolder.  Rijswijk is een zeer interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Het heeft een overzichtelijke schaal, maar kent tevens ook veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.

In het team van “Opgave Bereikbare Stad” werken beleidsmedewerkers, ontwerpers, projectleiders en opdrachtgevers. We werken samen met de omgeving aan plannen en projecten voor een stad die bereikbaar, leefbaar, duurzaam en verkeersveilig is. Het toepassen van innovatie, anders omgaan met mobiliteit en het inpassen van vele ruimtelijke initiatieven en transformaties, zijn mooie uitdagingen. Er staan meerdere projecten op de rol. Om te zorgen voor het goed doorlopen van de projectfases en in het bijzonder de participatie met de omgeving, zoeken we versterking met een enthousiaste projectassistent.

Je start met het project “Groen assenkruis&rotonde Diepenhorstlaan” een herinrichtingsproject in een bedrijventerrein, bedoeld om “te verfraaien, verduurzamen, vergroenen en de verkeersveiligheid te vergroten”. Hieraan werkt een team met in- en externe experts en hierin is participatie met de bedrijven essentieel.  Het project bevindt zich in de verkenningsfase.

Daarnaast ondersteun je de organisatie van kleinere projecten waaronder “verkeersveilige schoolomgeving”.

Opdracht
De projectassistent/projectondersteuner is samen met de projectleider verantwoordelijk voor het verloop van projecten en studies op het gebied van integrale herinrichting van openbare ruimte, infrastructuur en mobiliteit . De projectondersteuner helpt daartoe de projectleider en het projectteam met vrijwel alle procesmatige taken.

Hij of zij maakt afspraken voor overleggen, organiseert bijeenkomsten met bewoners en stakeholders, verzorgt en verstuurt vergaderstukken, notuleert en stelt besluitenlijsten op, stelt projectplanningen op en bewaakt de voortgang en verzorgt de financiële administratie van projecten en studies. Dit is slechts een bloemlezing van de taken van deze veelzijdige functie.

Door een positieve en klantgerichte instelling en door de bereidheid om breed samen te werken met anderen binnen en buiten de Opgave, kan de projectassistent uitgroeien  tot een echte spin in het web voor de voorbereiding en realisatie van projecten.

Wij zoeken naar kandidaten met minimaal een relevante MBO-opleiding aangevuld met relevante cursussen en ten minste 4 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur bij de (gemeentelijk) overheid.

Verder vragen wij – naast vakkennis –  om klantgerichtheid, flexibiliteit, zelfstandigheid en organisatietalent. Belangstelling voor en ervaring met vraagstukken op het gebied van verkeer, inrichting openbare ruimte en participatie strekken tot aanbeveling.

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten
2. Afgeronde opleiding op minimaal MBO niveau, aangevuld met relevante cursussen
3. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als projectassistent in de afgelopen 8 jaar
4. Beschikbaar per 10 juli 2018 voor 16 tot 20 uur per week
5. Aantoonbare werkervaring met projectmatig werken in de openbare ruimte

Gunningscriteria (weging)
6. Minimaal 4 projecten uitgevoerd als projectassistent of projectondersteuner bij gemeentelijke of andere overheidsorganisaties in binnenstedelijk gebied. Onderbouwd met minimaal 2 referenties (40 punten)

 • Meer dan 4 projecten = 40 punten
 • 2 tot 4 projecten = 30 punten
 • 1 tot 2 projecten = 20 punten
 • Geen = 0 punten

7. Prijs (de inschrijver met het laagste tarief krijgt de maximale punten. De overige inschrijvers worden gerelateerd aan dit tarief)  (maximaal 35 punten)
8. Selectiegesprek in tweede beoordelingsfase (25 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase. De eerste beoordelingsfase wordt door Flextender uitgevoerd.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van ten hoogste tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • Stressbestendig;
 • Pro-actief;
 • Besluitvaardig;
 • Flexibel;
 • Omgevingsbewust;
 • Teamspeler en klantgericht;
 • Planmatig en resultaatgericht kunnen werken.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 3 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: dinsdag en donderdag met incidenteel uitloop naar doordeweekse avonduren.

Planning
De gesprekken bij de gemeente worden in overleg op dinsdag 3 juli 2018 gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo spoedig mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 20 juni 2018; 9.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op uiterlijk  donderdag 21 juni 2018 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Vraag: Wat is de functieschaal voor deze opdracht?
Antwoord: Er is geen officiele functieschaal, maar men kan denken aan 8 met uitloper naar 9. 

De reactietermijn van deze marktplaatsopdracht duurt tot woensdag 27 juni 2018; 9.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.