Let op! Deze opdracht is niet (meer) actief. U kunt dus niet reageren.
Aanvraagnummer
1963
Duur
6 maanden
Optie tot verlenging
1 maal 3 maand(en)
Uren per week
18 tot 24 uur
DAS akkoordverklaring
Ja
Aanvang
1 juli 2018
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Zuid-Holland
Verloopt op
woensdag 20 juni 2018 om 09:00 uur

Organisatie
Rijswijk is een sterke groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden en koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Bijna een vijfde van Rijswijk bestaat uit parken en plantsoenen. Daar tegenover staat de hoogbouw van de wederopbouwwijken, het winkelcentrum In de Bogaard en het uitgestrekte bedrijventerrein Plaspoelpolder.

Rijswijk is een zeer interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Het heeft een overzichtelijke schaal, maar kent tevens ook veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om jouw werkervaring te verdiepen én te verbreden. Daarbij ondersteunt Rijswijk de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers in de regel.

De gemeentelijke organisatie bestaat uit ongeveer 430 medewerkers. De medewerkers zijn verdeeld over vijf domeinen, die weer bestaan uit opgaven (Opgave gestuurde Organisatie). Dit betekent dat de organisatie in kan spelen op (toekomstige) bestuurlijke uitdagingen en flexibel en wendbaar is.

Er wordt gewerkt in teams rond opgaven met verantwoordelijkheden laag in de organisatie, met korte lijnen en op basis van vertrouwen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap.

Wil je meer informatie over het opgaven gestuurd werken binnen de gemeente Rijswijk? Kijk dan op  http://opgavengestuurdwerken.nl/wiki

Binnen het domein Ruimtelijke Ontwikkelingen is er bij de Opgave Stadsbeheer door een sterk gestegen werkdruk behoefte aan extra capaciteit.

Opdracht
Gemeente Rijswijk wil meer participatie bij de inrichting en onderhoud van haar leefomgeving. Daarmee wil de gemeente een impuls geven aan de inrichting van de openbare ruimte en meer sociale cohesie bereiken bij de bewoners in de wijken.  Voor de herinrichting van een aantal straten wordt een participatietraject met bewoners gestart. Voor deze projecten zijn wij opzoek naar een projectleider die sturing geeft aan de projecten.

Vanuit jouw ruime ervaring met de aansturing van projecten begeleidt je de diverse inhoudelijke vakdisciplines en maak je een integrale afweging die getoetst wordt aan de kaders. De GROTICK sturingsmechanisme van een project zijn voor jouw logisch en bekend. Hiermee stuur je het projectteam en lever je namens Stadsbeheer ook een bijdrage  aan de ontwikkelprojecten. Om dit mogelijk te maken spreek je de taal van de techneut en ben je ook sparringpartner voor hen. Echter voor bewoners, winkeliers(verenigingen), andere betrokken – of in te schakelen derden ben je ook een stabiele gesprekspartner en kan je de diverse belangen verenigingen en keuzes beargumenteren.

De opdracht van de projectleider valt o.a. uiteen in de volgende taken:

 • Aansturen van complexe en minder complexe herinrichtings- en groot onderhoudsprojecten vanaf de voorbereidingsfase tot en met de realisatiefase;
 • Op integrale wijze (tijd, geld, kwaliteit) organiseren en aansturen van deze projecten;
 • Aansturen van een multidisciplinair projectteam van interne medewerkers en externe adviseurs;
 • Voeren van participatie en inspraakprocessen;
 • Adviseren van het college van B&W en gemeenteraad over het project.

Knock-out eisen
1. HBO diploma civiele techniek;
2. Beschikbaar per 1 juli 2018;
3. Uurtarief maximaal € 85,- inclusief reiskosten en fee Flextender, exclusief BTW.

Gunningscriteria (weging)
4. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als projectleider bij gemeentelijke overheden.
Score: 10 jaar = 25 punten, 5 tot en met 9 jaar = 15 punten, < 5 jaar = 0 punten.
5. Aantoonbare werkervaring met samenwerkende organisaties in één bestek/aanbesteding van integrale herinrichtingsprojecten in binnenstedelijk gebied.
Score: Bij gemeenten = 25 punten, bij andere overheid = 15 punten en bij geen van beiden = 0 punten.
6. Aantoonbare werkervaring met participatietrajecten bij integrale herinrichtingsprojecten in binnenstedelijk gebied.
Score: Bij gemeenten = 25 punten, bij andere overheid 15 punten en bij geen van beiden = 0 punten.
7. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (25 punten)

De kandidaten worden op basis van de gunningscriteria gerangschikt. In eerste instantie selecteert de gemeente twee tot drie kandidaten voor een matchingsgesprek. Bij onvoldoende geschiktheid van deze kandidaten is de gemeente vrij om zelf een kandidaat te werven, eventueel uit de andere inschrijvingen.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan, dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende percentage geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. In de eerste beoordelingsfases kunt u maximaal 60 punten behalen. De overige 40 punten worden toebedeeld conform gunningscriterium 7 in de tweede behoordelingsfase.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaten voldoen aan de hierna te noemen competenties:

 • Communicatie vaardig
 • Planmatig en resultaatgericht kunnen werken
 • Stressbestendig
 • Besluitvaardig
 • Flexibel
 • Teamspeler en klantgericht
 • Gevoel voor belangen van verschillende partijen
 • Goede beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma t/m Vrij

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 25 juni 2018 van 9:00 uur tot 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 22 juni 2018 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 19 juni 2018; 9.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 20 juni 2018 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Vraag: Binnen welke functieschaal valt deze functie?
Antwoord: Schaal 11.

Vraag: U stelt als knock-out eis een maximaal uurtarief van € 85,- ex. btw. Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt kunnen ervaren projectleiders een uurtarief hanteren van € 90,- tot € 95,-. Kunt u onderbouwen waarom u voor een periode van 6 maanden en de mogelijkheid tot 1 maal verlengen met 3 maanden dit maximale uurtarief hanteert?
Antwoord: Dat is daarmee passend binnen voornoemde schaal en in verhouding met overige inhuur die wij in die schaal en hoger in hetzelfde taakveld en andere taakvelden binnen de afdeling hebben. Daar willen wij geen scheve verhoudingen in. Simpelweg omdat de dekking daartoe ontbreekt.

De reactietermijn van deze marktplaatsopdracht duurt tot woensdag 20 juni 2019; 9:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.