Let op! Deze opdracht is niet (meer) actief. U kunt dus niet reageren.
Aanvraagnummer
1962
Duur
3 maanden
Optie tot verlenging
2 maal 2 maand(en)
Uren per week
24 uur
DAS akkoordverklaring
Nee
Aanvang
z.s.m. bij voorkeur 2 juli 2018
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Utrecht
Verloopt op
vrijdag 22 juni 2018 om 09:00 uur

Organisatie
De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en de laatste decennia volop in ontwikkeling. Van een dorp van 7.000 inwoners in 1975 groeide Houten uit tot een middelgrote stad van bijna 50.000 inwoners. Stedelijk van karakter in het centrum en dorps in de mooie en rustige woonwijken en de drie kleine kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Houten speelt ook een rol van betekenis in de regio en maakt onderdeel uit van diverse regionale samenwerkingsverbanden.

Houten is verder uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Het NS-station ligt direct naast het gemeentehuis, op slechts 10 minuten van Utrecht CS en wordt bediend met 4 treinen per uur.

Positie in de organisatie
Als beleidsadviseur Verkeer maak je deel uit van de afdeling Beheer Openbare Ruimte. Het team Tactiek en Strategie bestaat uit; allround beleidsadviseurs voor de openbare ruimte, twee beleidsadviseurs verkeer, wijk coördinatoren en medewerkers zelfbeheer. Deze dragen gezamenlijk bij aan een goed functionerende openbare ruimte in de breedste zin van het woord, door te voorzien in werkbare beleidskaders, adequate afhandeling van bestuurlijke zaken en gebiedsgerichte samenwerking met bewoners en andere partijen.

De afdeling Beheer Openbare Ruimte bestaat verder uit drie teams:

 • Het team Groene & Buitendienst: verantwoordelijk voor al het groen en de servicegerichte onderhoudstaken in de openbare ruimte en het beheer van gemeentewerf en het Afvalscheidingsstation;
 • Het team Civiele infra: verantwoordelijk voor de aansturing van civieltechnische projecten en planmatig werk onder- en bovengronds;
 • Het team Tactiek, Strategie en Bedrijfsbureau: voert ondersteunende taken uit voor de afdeling en activiteiten op het terrein van algemeen beleid, verkeersbeleid, afvalbeleid, wijkcoördinatie, gegevensbeheer, projectassistentie, secretariaat en budgetbeheer

Opdracht
Binnen de gemeente Houten is het beleidsterrein verdeeld over twee afdelingen. De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling behartigt gemeente-overstijgende zaken en het verkeersbeleid op hoofdlijnen. De afdeling Beheer Openbare Ruimte is verantwoordelijk voor het verkeersveiligheidsbeleid en de uitvoering daarvan, advisering verkeerstechnische zaken en verkeersmaatregelen. 

Als beleidsadviseur verkeer opereer je dus op het snijvlak van beleidsadvies, praktijkgericht  (verkeers-) onderzoek, projecten en uitvoering. Je hebt veel contacten met o.a. bewoners, politie, belangenorganisaties, collega’s en het gemeentebestuur.

De functie is zeer veelzijdig en het taakveld kan rekenen op veel maatschappelijke belangstelling. Je bent allround inzetbaar op verkeer, met een accent op onderzoek en kleinschalig verkeersontwerp.

Als beleidsadviseur verkeer ben je verantwoordelijkheid voor:

 • Het adviseren op het terrein van verkeer en verkeersveiligheid;
 • Het vanuit de invalshoek verkeer adviseren bij bijvoorbeeld reconstructies en nieuwbouw;
 • Het behandelen van klachten en verzoeken van bewoners;
 • Deelname aan bijeenkomsten met bewoners;
 • Kleinschalig verkeersontwerp;
 • Het opstellen van verkeersbesluiten en het behandelen van verzoeken om ontheffingen;
 • Het adviseren van management en bestuur over de uitvoering van beleid;

Om deze werkzaamheden snel en vakkundig op te kunnen pakken, beschik je over de volgende kwaliteiten:

 • Je hebt een verkeerskundige opleiding op minimaal HBO-niveau (bijvoorbeeld NHTV);
 • Je hebt minimaal 2 jaar recente en relevante werkervaring op het vakgebied;
 • Je beschikt over goede adviesvaardigheden;
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;
 • Je bent praktijk- en resultaatgericht, pro-actief, samenwerkingsgericht en omgevingsbewust.

Gunningscriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als adviseur op het terrein van verkeer en verkeersveiligheidsbeleid (25 punten);
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen een gemeentelijke organisatie (20 punten);
3. Beschikbaar per 2 juli 2018 (15 punten);
4. Minimaal afgeronde HBO Bachelor opleiding (10 punten);
5. Maximaal uurtarief € 60,- exclusief BTW en inclusief reiskosten en fee Flextender (10 punten).
6. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (15 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je / de door je aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

 • Praktijk- en resultaatgericht je vindt het leuk om in ‘the real world’ actief te zijn en concrete resultaten te zien van je inspanningen. Je houdt ervan de handen uit de mouwen te steken. Je bent enthousiast om met verkeer bezig te zijn en je vindt het leuk om hierbinnen op diverse taken en in verschillende rollen te opereren.
 • Samenwerkingsgerichtheid  je bent doordrongen van de noodzaak en voordelen van samenwerking. Je schroomt niet om anderen te benaderen. Je vindt het leuk om samen een vraagstuk te ontrafelen.
 • Communicatief je kunt je weg wel vinden in communicatie met burgers, je kunt meedenken en waar nodig standvastig zijn en weerstand trotseren. Je kunt vragen en initiatieven van bewoners op een empathische wijze vertalen naar concrete acties.
 • Analytisch en probleemoplossend vermogen je bent goed in staat om tot de kern van vraagstukken door te dringen. Je bent kritisch en vraagt door. Je weerstaat de valkuil om gelijk in oplossingen te denken. Je kunt hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden. Je kunt vraagstukken van meerdere kanten bekijken. Je kunt tot een concrete, weloverwogen aanpak of oplossing komen.
 • Omgevingsbewust en politiek-bestuurlijk sensitief je bent op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen en buiten je eigen werkveld. Ook weet je de politieke en maatschappelijke impact van beleidsvoorstellen in zijn volle omvang in te schatten en hier in je communicatie rekening meer te houden.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,75 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg

Planning
De gesprekken zijn gepland in de week van 25 t/m 29 juni 2018. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 25 juni 2018 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie
De gemeente Houten heeft integer handelen hoog in het vaandel. Kandidaten dienen over onberispelijk gedrag te beschikken, aantoonbaar door middel van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 19 juni 2018, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 20 juni 2018, na 09.00 uur gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Update 19 juni: er zijn geen inhoudelijke vragen ingediend.

De reactietermijn van deze marktplaatsopdracht duurt tot vrijdag 22 juni 2018; 9.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.