Let op! Deze opdracht is niet (meer) actief. U kunt dus niet reageren.
Aanvraagnummer
1895
Duur
6 maanden
Optie tot verlenging
Mogelijk maar nog niet bekend.
Uren per week
0 tot 8 uur
DAS akkoordverklaring
Ja
Aanvang
z.s.m.
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Utrecht
Verloopt op
donderdag 24 mei 2018 om 09:00 uur

Organisatie ODRU
De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt vijftien gemeenten en andere overheden in de regio Midden-Nederland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken. Dat doen we met een breed scala aan producten en diensten op het terrein van o.a. bodem, bouw- en woningtoezicht, vergunningen en meldingen, geluid en lucht, klimaat, energie en duurzaamheid, natuur- en milieueducatie, ruimtelijke ordening en toezicht en handhaving. Bij ons werken 140 mensen.

Opdracht
De controleur geluid bij evenementen controleert door middel van geluidsmetingen of tijdens evenementen in ons werkgebied voldaan wordt aan de vergunningsvoorschriften. Bij overschrijdingen spreekt hij of zij de organisatie direct hierop aan. Na de metingen levert de controleur een meetrapportage op aan de projectleider binnen de Omgevingsdienst.

Werkproces: onze projectleiders zetten de vraag voor controle per evenement uit bij de controleur. Samen wordt dan de aanpak en het te verwachten aantal uren voor de voorbereiding, meet- en reistijd en het meetrapport afgestemd. Tevens wordt de termijn voor afronding van het rapport bepaald. De controleur dient in het bezit te zijn van een eigen gekalibreerde geluidsmeter type 1 en kalibrator.

Voor de voorbereiding, meting, rapportage, evaluatie, reiskosten en de administratie wordt uitgegaan van de standaard urenvergoeding.  

Vereisten / knock-outcriteria
1. Standplaats of woonplaats in de provincie Utrecht of nabij (< 20 km) onze regio;
2. Bereidheid om met regelmaat in weekenden geluidsmetingen uit te voeren;
3. De motivatie dient in het cv te worden verwerkt. De motivatie dient geschreven te zijn door de kandidaat;

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van geluidsmetingen bij evenementen gedurende de laatste 5 jaar (35 punten);
5. Uurtarief minimaal € 35,- en maximaal € 80,- exclusief BTW (dit betreft een meerkeuzevraag waarbij men maximaal 40 punten kan verdienen);
a. € 35,00 - € 60,00 (40 punten);
b. € 61,00 - € 70,00 (20 punten);
c. € 70,00 - € 80,00 (10 punten);
d. € 80,00 en hoger (0 punten);
6. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

  • Zelfstandig en taakvolwassen;
  • Samenwerken;
  • Nauwkeurigheid;
  • Professionaliteit;
  • Communicatie (intern en extern).

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen kosten in rekening bij de winnende leverancier.

Standplaats voor deze opdracht
Utrecht.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de ODRU zijn gepland op dinsdag 29 mei 2018 van 13.00 uur tot 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 28 mei 2018 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie & beleid
De ODRU kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Binnen ODRU werken de medewerkers conform het flexwerkprincipe. Om dit zo goed mogelijk te ondersteunen, beschikt elke medewerker over een laptop en een mobiele telefoon. Het beleid binnen ODRU is dat medewerkers die worden ingehuurd geen laptop en mobiele telefoon krijgen. Wij vragen u dan ook om uw medewerker(s) hierin te faciliteren.

Bij het gebruik van de eigen zakelijke telefoon hanteren wij de volgende regels:

  • Bellen naar klanten van ODRU gebeurt met de nummerweergave ‘uitgeschakeld’;
  • Het achterlaten bij klanten en leveranciers van ODRU van een eigen directe telefoonnummer is niet toegestaan;
  • Contact met de door ons ingehuurde medewerker(s) verloopt via het centrale telefoonnummer van ODRU (088 - 022 50 00).

Reiskosten & parkeren
Het in de offerte vermelde uurtarief dient inclusief de reiskosten te zijn van woon-werkverkeer. Indien het reizen per auto noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht dan vergoedt de ODRU maximaal € 0,30 (bruto) per kilometer. Het betreft een zogenaamde netto-netto vergoeding. Het declareren van zakelijke kilometers moet altijd vooraf zijn afgestemd met de opdrachtgever.

ODRU heeft bij het Provinciehuis, locatie Archimedeslaan, een minimaal aantal parkeerplaatsen ter beschikking. Het is de bedoeling dat eigen medewerkers en inhuurkrachten zoveel mogelijk met een alternatief vervoersmiddel naar het Provinciehuis  komen, zoals het openbaar vervoer of het transferium. Voor incidentele bezoeken is het bezoekersdek beschikbaar. Alleen op de vrijdagen is de parkeergarage momenteel beschikbaar voor alle gebruikers van het Provinciehuis, op woensdag is incidenteel parkeerruimte beschikbaar.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 18 mei 2018; 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 22 mei 2018 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Update 18 mei: er zijn geen inhoudelijke vragen ingediend.

De reactietermijn van deze marktplaatsopdracht duurt tot donderdag 24 mei 2018, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.