Let op! Deze opdracht is niet (meer) actief. U kunt dus niet reageren.
Aanvraagnummer
1894
Duur
6 maanden
Optie tot verlenging
Mogelijk maar nog niet bekend.
Uren per week
16 uur
DAS akkoordverklaring
Ja
Aanvang
01 juni 2018
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Utrecht
Verloopt op
maandag 28 mei 2018 om 09:00 uur

Organisatie
Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes kernen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus.

Onze ongeveer 240 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Wij werken gebiedsgericht in een netwerk met inwoners en bedrijven, dat in gezamenlijkheid zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen vanuit een heldere rolverdeling: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken.

We ambiëren een muurloze organisatie te zijn met hart voor de omgeving die samen met partners de agenda bepaalt.  2 januari 2018 zijn we met onze vernieuwde organisatie gestart. In de vernieuwde organisatie werken we in de basis vanuit drie verschillende gebieden. In deze functie zal je in het gebiedsteam De Groene Kernen aan de slag gaan binnen het subteam Mens en Leefomgeving.

Wij dagen je uit om hieraan mee te bouwen en te laten zien wat jij op dit gebied in je mars hebt. Je beheerst de kunst om te denken in mogelijkheden voor initiatieven en ontwikkelingen. Je bent goed op de hoogte van wat er in de samenleving leeft. Je vindt er de uitdagingen om ook je eigen functioneren te verbeteren en neemt de verantwoordelijkheid om veranderingen in gang te zetten. Kortom: je bent een netwerker, een regisseur en een leider in je eigen werk.

Opdracht
Je bent het visitekaartje van de gemeente en houd je bezig met het toezien op, controleren en/of handhaven van de correcte naleving van beleid en wet- en regelgeving, gemeentelijke voorschriften en vergunningen / beschikkingen en het, indien nodig, opleggen van maatregelen en/of sancties. Je geeft op jouw vakgebied voorlichting, informatie en adviezen en begeleidt burgers, bedrijven en instellingen.

 • Je verricht inspecties en onderzoek, signaleert afwijkingen en overtredingen in procedures en/of uitvoering van wet- en regelgeving op het terrein van bouwen en wonen;
 • In geval van overtredingen zoek je de dialoog met de betrokken inwoner of ondernemer en zo nodig treedt je corrigerend op. Je adviseert over prioritering en afhandeling van aanvragen en adviseert over technische aspecten;
 • Je geeft voorlichting, verstrekt informatie en eventueel aanwijzingen aan publiek en belanghebbenden;
 • Je adviseert over handhavingszaken;
 • Je houdt toezicht op de constructieve veiligheid bij evenementen;
 • In geval van calamiteiten vervul je een ondersteunende rol op jouw vakgebied.

Profiel

 • Je hebt minimaal 1 jaar relevante werkervaring op het gebied van bouw- en woningtoezicht;
 • Je beschik over een rijbewijs;
 • Je werkt en denkt op HBO-niveau en je hebt een afgeronde HBO Bachelor opleiding, bijvoorbeeld in de richting van Bouwkunde;
 • Je kunt goed zelfstandig werken;
 • Je hebt trainingen en cursussen gevolgd en afgerond zoals ABW 1 en 2;
 • Het Bouwbesluit 2012 en het certificaat SC570 Deskundig Toezichthouder Asbest zijn een pre;
 • Je bent bekend met het werken volgens het digitale toezicht protocol samen met een IPad;
 • Je bent in staat tot samenwerken zowel intern als extern met diverse individuen en groepen;
 • Je Weet personen met uiteenlopende belangen op één lijn te krijgen;
 • Je bent klantgericht; leeft je in, in de problematiek van anderen en analyseert die problematiek en je bent in staat met oplossingen te komen die inspelen op de belangen van deelnemende partijen;
 • Je bent in staat met verschillende mogelijkheden te komen voor het oplossen van problemen.
 • Ook in staat met nieuwe processen of methodes te komen om tot een optimaal resultaat te komen.

Gunningscriteria (weging)

 1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij of in opdracht van een gemeentelijke overheid  (20 punten);
 2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als bouwinspecteur in de afgelopen 6 jaar (30 punten);
 3. Aantoonbare werkervaring met burgerparticipatie en interactie met (project) belanghebbenden (25 punten);
 4. Minimaal afgeronde HBO Bachelor opleiding (10 punten);
 5. Aantoonbare kennis van Bouwbesluit 2012 (5 punten);
 6. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

 • Je bent ondernemend, pragmatisch, kritisch, dienstverlenend en vooral oplossingsgericht.
 • Je kunt problemen goed analyseren;
 • Je ben in staat om je bevindingen en adviezen helder, evenwichtig enovertuigend te presenteren;
 • Je bent in staat tot samenwerken zowel intern als extern met diverse individuen en groepen. Weet personen met uiteenlopende belangen op één lijn te krijgen;
 • Je bent klantgericht; leeft je in, in de problematiek van anderen en analyseert die en bent in staat met oplossingen te komen die inspelen op de belangen van deelnemende partijen;
 • Je bent in staat met verschillende mogelijkheden te komen voor het oplossen van problemen. Ook in staat met nieuwe processen of methodes te komen om tot een optimaal resultaat te komen.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,75 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 31 mei 2018 in de middag. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 29 mei 2018 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 23 mei 2018, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 25 mei 2018, na 09.00 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Update 23 mei: er zijn geen inhoudelijke vragen ingediend.

De reactietermijn van deze marktplaatsopdracht duurt tot maandag 28 mei 2018; 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.