Let op! Deze opdracht is niet (meer) actief. U kunt dus niet reageren.
Aanvraagnummer
1817
Duur
7 maanden
Optie tot verlenging
2 maal 7 maand(en)
Uren per week
36 uur
DAS akkoordverklaring
Ja
Aanvang
1 mei 2018
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Zuid-Holland
Verloopt op
maandag 23 april 2018 om 09:00 uur

Organisatie
De gemeente Zoetermeer is een toekomstgerichte organisatie, waarin de mens centraal staat en gestart is met Het Nieuwe Werken. ‘Samenwerken, daadkracht en vertrouwen’ staan daarbij hoog in het vaandel. Dit betekent dat we met het bestuur, de medewerkers, de inwoners en onze netwerkpartners werken aan het realiseren van het beste resultaat voor de stad Zoetermeer. Binnen onze organisatie werken we intensief samen met onze collega’s over de grenzen van afdelingen heen, en met onze externe partners in de samenleving. Een breed Managementteam, waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd, stuurt de organisatie aan. Op deze manier zijn we in staat snel en flexibel te blijven inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen.

Afdeling VVH
De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) heeft als missie ‘’de afdeling VVH werkt dienstverlenend, omgevingsbewust en professioneel vanuit een regisseursrol met betrekking tot veiligheid, vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van wet- en regelgeving inzake bouw, milieu, APV en bijzondere wetten voor de stad Zoetermeer (of zelfs de regio)’’. Daarnaast draagt de afdeling VVH zorg voor het behouden en bevorderen van de veiligheid  in de buurt, de wijk en de stad.

De afdeling VVH bestaat uit verschillende teams, t.w. team Vergunningen, team Veiligheid en team Handhaving en Toezicht.

Opdracht

 • Het toetsen van wabo-aanvragen aan wet- en regelgeving (Wabo, Bor, Wro, het bestemmingsplan en gemeentelijk beleid);
 • Coachen vergunningverleners
 • Het opstellen van adviezen hieromtrent met heldere en korte juridische onderbouwing
 • Behandelen van wabo afwijkingsprocedures, waaronder de toetsing aan de kruimelgevallenregeling;
 • Uitvoeren collegiale (lees)toets;

Functie-eisen

 • Meerjarige gemeentelijke werkervaring in een soortgelijke functie
 • Grondige kennis van relevante regelgeving en actuele jurisprudentie (Wabo, Bor, Wro etc.)

* een afgeronde HBO opleiding is een pre (HTS/HBO bouwkunde) of meerjarige werkervaring

Gunningscriteria (weging)

 1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als toetser bij een gemeentelijke instelling in de afgelopen 8 jaar (40 punten)
 2. Aantoonbare kennis van wabo, vergunningvrij bouwen en het besluit omgevingsrecht, middels gevolgde opleidingen of werkervaring (20 punten)
 3. Uurtarief vanaf € 70,- en gemaximeerd op € 80,- inclusief reis- en marktplaatskosten/exclusief BTW (20 punten)
 4. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (20 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase. De eerste beoordelingsfase wordt door Flextender uitgevoerd.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria door de opdrachtgever. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

 • goed organiserend vermogen
 • daadkrachtig
 • flexibel
 • zelfstandig
 • onder druk kunnen presteren
 • oplossingsgericht
 • goede communicatieve vaardigheden zowel schriftelijk als mondeling

Functieschaal
10

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
één

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 25 april 2018 van 9.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op 24 april 2018 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 18 april 2018; 9.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 19 april 2018 na 9.00 uur gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Update 18 april: Er zijn geen inhoudelijke vragen ingediend.

De reactietermijn van deze marktplaatsopdracht duurt tot maandag 23 april 2018; 9.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.