Let op! Deze opdracht is niet (meer) actief. U kunt dus niet reageren.
Aanvraagnummer
1816
Duur
12 maanden
Optie tot verlenging
Mogelijk maar nog niet bekend.
Uren per week
32 uur
DAS akkoordverklaring
Ja
Aanvang
1 mei 2018
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Zuid-Holland
Verloopt op
dinsdag 24 april 2018 om 09:00 uur

Organisatie
Gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met ca. 650 medewerkers. Onze ambitie is om in 2018 de Beste gemeentelijke Dienstverlener van Nederland te zijn. Als organisatie doen wij er alles aan om onze medewerkers hier optimaal in te faciliteren. Zo geven we vorm aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruik makend van nieuwe technologieën. Ons hypermoderne kantoor biedt alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken (flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk). Dit creëert nieuwe vormen van samenwerking, meer eigen verantwoordelijkheid; eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid. Ook zoeken wij bewust de verbinding met elkaar. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid.

Afdeling
Het Klant Contact Centrum (KCC) vormt voor de inwoners, bedrijven en instellingen van de gemeente Leidschendam-Voorburg de toegang tot de producten van de overheid. De kernwoorden voor het KCC zijn klantgericht, betrouwbaar en transparant. De afdeling KCC bestaat uit 5 teams. Als Medewerker Vergunningen ben je onderdeel van het team KCC Vergunningen dat bestaat uit 21 medewerkers. Het team KCC Vergunningen is verantwoordelijk voor de vergunningverlening in diverse domeinen.

Opdracht
Als Wabo Coördinator toets je zelfstandig complexe bouwbesluiten en ben je het eerste aanspreekpunt bij bouw –en woningtoezicht en de omgevingsvergunning. Hierbij ben je verantwoordelijk voor het initiëren en coördineren van activiteiten met betrekking tot beleid, planning en uitvoering en voer je de regie op het gehele proces. Je bewaakt hierbij de voortgang en kwaliteit en daarnaast stem je af met interne en externe vakspecialisten. Daarnaast onderzoek, herken en begrijp je de dwarsverbanden van complexe bouwplannen. Ook draag je waar mogelijk verbetervoorstellen aan voor optimalisatie van het proces. Je bent verantwoordelijk voor:

 • Verzamelen adviezen van zowel interne als externe partners om zo tot een vergunning te komen;
 • beoordeling van complexe vergunningaanvragen op ontvankelijkheid;
 • toetsing van aanvragen aan relevante wetten, beleidskaders en regelingen (bestemmingsplannen, bouwbesluiten en bouwverordeningen);
 • weging van verschillende adviezen ten behoeve van het besluit;
 • opstellen verlening of weigering van de vergunning.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal afgeronde HBO bachelor opleiding Rechten.
2. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het zelfstandig toetsen en behandelen van omgevingsvergunningen in de afgelopen 6 jaar (60%);
4. Aantoonbare werkervaring met beroep -en bezwaarprocedures (35%).
5. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (5%)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

 • Communicatieve vaardigheden in woord en geschrift;
 • klant -en servicegerichte instelling
 • oplossingsgericht;
 • daadkrachtig;
 • flexibel;
 • inlevingsvermogen.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag t/m vrijdag

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 26 april 2018. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 25 april 2018 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 19 april 2018; 9.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 20 april 2018 na 9.00 uur gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Update 19 april: Er zijn geen inhoudelijke vragen ingediend.

De reactietermijn van deze marktplaatsopdracht duurt tot dinsdag 24 april 2018; 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.