Let op! Deze opdracht is niet (meer) actief. U kunt dus niet reageren.
Aanvraagnummer
1757
Duur
6 maanden
Optie tot verlenging
Mogelijk maar nog niet bekend.
Uren per week
16 uur
DAS akkoordverklaring
Ja
Aanvang
z.s.m.
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Zuid-Holland
Verloopt op
dinsdag 20 maart 2018 om 09:00 uur

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Dienstverlening
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster verstrekken informatie en leveren de individuele gemeentelijke diensten aan inwoners en organisaties. Het cluster bestaat nu uit 7 teams en maakt de komende tijd de omslag naar een procesgerichte manier van organiseren. Zo streven we naar een dienstverlening die past bij de huidige tijd waarbij de behoefte van inwoners en organisaties centraal staat. Wil je iets voor de maatschappij betekenen, dan is dit cluster zeker iets voor jou.

Team
Door de gemeentelijke dienstverlening goed te organiseren willen we de aanspraak op duurdere tweedelijnszorg in het sociaal domein verminderen, voorliggende voorzieningen effectiever benutten en eigen kracht van burgers beter ontsluiten. De basis daarvoor hebben we de afgelopen jaren gelegd.  De komende tijd willen we daarin een verdere kwaliteitsslag maken. In ons sociaal beleidskader hebben we daarvoor het programma “Van denken naar doen" geformuleerd.
We hebben daarbij onder andere de doelen om de ondersteuning voor inwoners gemakkelijk vindbaar én beschikbaar te maken. Tevens hebben de inwoners één aanspreekpunt en worden adequaat ondersteund zonder last te hebben van schotten tussen werk, inkomen en zorg.

Opdracht
Je verbetert de samenwerking door het ontwikkelen en organiseren van netwerkconcepten met als doel: professionals in de gehele keten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. Klant- en werkprocessen en ondersteunende informatievoorziening worden herijkt en, indien nodig, opnieuw  ingeregeld. De inhoud van deze opdracht is het versterken van de samenwerking intern bij de gemeente Westland, maar ook extern met de ketenpartners.

Je hebt ervaring op het gebied van conceptontwikkeling en de realisatie hiervan. Evenals op het gebied van marketing en communicatie met het oog op het in de markt zetten  van de netwerkconcepten in het sociaal domein.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Uurtarief maximaal € 88,43  (schaal 11)
2. Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider bij een gemeentelijke organisatie of ketenpartner van de gemeente binnen het sociaal domein.

Gunningscriteria (weging)

3. Je beschikt over een afgeronde HBO bachelor opleiding (25 punten)
4. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar op het gebied van conceptontwikkeling en de realisatie hiervan. (30 punten)
5. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar op het gebied van marketing en communicatie met het oog op het in de markt zetten van de netwerkconcepten in het sociaal domein. (30 punten)
6. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (15 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

  • Je kunt goed samenwerken
  • Je bent resultaatgericht
  • Je bent sociaal en communicatief ingesteld.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 22 maart 2018 vanaf 12.00 uur tot 16.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 21 maart 2018 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie

  • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
  • Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 15 maart 2018, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 16 maart 2018, na 09.00 uur gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Vragen
Vraag 1: In deze rol wordt gesproken over netwerkconcepten. Aan wat voor concepten zit de gemeente zelf aan te denken, die vermarkt dienen te worden door de projectleider? Antwoord: Uitgangspunt voor de netwerkconcepten is de whitepaper van Ellie Potiek. Netwerken worden hierin als instrument gezien om gezamenlijke doelen te bereiken. In dit geval van de ketenpartners. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in verschillende niveaus waarvoor netwerken bedoeld zijn, te weten: strategisch, tactisch en operationeel. Voor elk niveau kan het doel verschillend zijn. In het project wordt eerst verkend welke soorten netwerken er al zijn om vervolgens vast te stellen waarop al dan niet voortgeborduurd kan worden of dat een nieuw concept wordt vormgegeven i.s.m. de ketenpartners.

In de Gemeente Westland is de afgelopen twee jaar bijvoorbeeld een reeks bijeenkomsten geweest onder de titel: Westland sociaal in beweging. Deze bijeenkomsten zijn geschikt om op voort te borduren. De kunst is dat er een goede mix ontstaat van thema’s die inhoudelijk een verbindend karakter hebben en er op verschillende niveaus wordt ingestoken: de ene keer een mix van directie en uitvoerders, de andere keer teammanagers en uitvoerders, of allemaal. De concepten verschillende dus ook in frequentie en orde van grote.

Vraag 2: Wat is de reden dat ervaring op het gebied van marketing en communicatie gevraagd wordt? Antwoord: Met het oog op het in de markt zetten van de netwerkconcepten in het sociaal domein is deze ervaring wenselijk.

De reactietermijn van deze marktplaatsopdracht duurt tot dinsdag 20 maart 2018, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.