Let op! Deze opdracht is niet (meer) actief. U kunt dus niet reageren.
Aanvraagnummer
1756
Duur
6 maanden
Optie tot verlenging
2 maal 6 maand(en)
Uren per week
36 uur
DAS akkoordverklaring
Ja
Aanvang
1 april 2018
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Zuid-Holland
Verloopt op
vrijdag 16 maart 2018 om 09:00 uur

Organisatie
Gemeente Zoetermeer
Zoetermeer is uitgegroeid tot een moderne, complete stad. In het stedennetwerk van Haaglanden en in de Delta-metropool nemen we een centrale plaats in. De inwoners waarderen 'hun' stad als een stad met veel ruimte en groen, een goede infrastructuur en een hoog voorzieningenniveau. In Zoetermeer wonen ongeveer 124.000 inwoners. De stad heeft om en nabij 48.000 arbeidsplaatsen te bieden.

Toekomstvisie 
Zoetermeer blijft een stad in beweging. Er ligt een toekomstvisie voor 2025, die inzet op het continueren van de vitale stad die we nu zijn. Die toekomstvisie, samen met het Masterplan en het Meerjaren-investeringsplan, moet ervoor zorgen dat Zoetermeer een aantrekkelijke stad blijft. Een stad met een gezonde financiële basis, waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Daar hoort een organisatie bij, die succesvol met die dynamiek en ontwikkelingen om kan gaan en klaar is voor de toekomst. Om die toekomstgerichte organisatie te worden, wordt gewerkt aan een diepgaande organisatieontwikkeling.

De afdeling Werk, Zorg en In komen (WZI)
De afdeling Werk, Zorg en Inkomen biedt dienstverlening op het gebied van re-integratie, werk en zorg voor de inwoners van Zoetermeer. De afdeling Werk, Zorg en Inkomen bestaat uit een vijftal teams, te weten; Beleid & Implementatie, Zorg en Inkomen, Werk en Inkomen, Handhaving en Bedrijfsbureau.

Opdracht
De gemeente Zoetermeer is op zoek naar twee Consulenten Wmo. Doelstelling van de functie is: effectuering van de dienstverlening aan burgers van Zoetermeer op het gebied van individuele voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en gehandicaptenparkeerkaarten (GPK) ter handhaving van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking op verschillende domeinen. Hoofdtaken:

 • Analyse maken van de mogelijkheden en beperkingen van cliënt om problemen zelf of met hulp van het eigen netwerk op te lossen. Daarbij rekening houden met medische, psychiatrische en psycho-sociale aspecten.
 • Analyse maken of de problemen kunnen worden opgelost met algemene of collectieve voorzieningen.
 • Zelfstandig, integraal beslissen op en adviseren over aanvragen op juridische, sociaal-medische, ergonomische en bouwkundige aspecten en selecteren van voorzieningen op het gebied van de Wmo
 • Opstellen van indicatierapporten en beschikkingen
 • Beoordelen van adviezen van externe medische adviseurs
 • Bewaken voortgang procedures en levertijden
 • Ontvangen en bezoeken van cliënten die een beroep doen op Wmo voorzieningen
 • Onderhouden van contacten met leveranciers en (para)medische en (bouw)technische adviseurs
 • Het geven van advies aan Wmo consulenten en andere WZI medewerkers m.b.t. complexe situaties
 • Meedenken over en participeren in projecten m.b.t. nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Wmo
 • Intake gesprekken voeren in het kader van de Kanteling
 • Signaleren van probleemsituaties en hierbij relevantie instanties betrekken als de problemen Wmo overstijgend zijn
 • Integrale samenwerking met alle WZI units en Welzijn Beleid

Functieprofiel

 • Relevante HBO opleiding (paramedisch of sociaal-maatschappelijk)
 • Grondige kennis van psychiatrische en somatische aandoeningen
 • Kennis en/of ervaring met voorzieningen voor mensen met een beperking
 • Communicatieve en redactionele vaardigheden
 • Grondige kennis van de Wmo en aanverwante regelingen
 • Ervaring met het indiceren van begeleiding is een pré.
 • Ervaring met GWS4ALL / Suite4Zorg is een pré
 • Technisch inzicht strekt tot aanbeveling

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde HBO bachelor diploma
2. Maximaal uurtarief van € 53,-

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring gedurende de laatste 5 jaar als WMO consulent (40%)
4. Afgeronde HBO opleiding Ergotherapie  (25%)
5. Aantoonbare werkervaring met Suite4Zorg (15%)
6. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (20%)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase. De eerste beoordelingsfase wordt door Flextender uitgevoerd.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria door de opdrachtgever. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

 • Daadkrachtig
 • Initiatief
 • Zelfstandigheid
 • Besluitvaardig
 • Klantgerichtheid
 • Inlevingsvermogen
 • Creativiteit

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
2

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 19 maart tussen 09.00 uur en 12.00 uur en dinsdag 20 maart tussen 14.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 14 maart 2018 tot 9.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 15 maart 2018 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze marktplaatsopdracht duurt tot vrijdag 16 maart 09.00 uur Tot die tijd kunt u reageren.