Let op! Deze opdracht is niet (meer) actief. U kunt dus niet reageren.
Aanvraagnummer
1698
Duur
4 maanden
Optie tot verlenging
Mogelijk maar nog niet bekend.
Uren per week
15
DAS akkoordverklaring
Ja
Aanvang
19 februari 2018
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Utrecht
Verloopt op
donderdag 15 februari 2018 om 12:00 uur

Organisatie
Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus.

Onze ongeveer 240 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken.

Opdracht
De gemeente is op zoek naar een Coördinator Plaagdierenbestrijding met ervaring in Publiek-Publieke Samenwerking voor het realiseren van een Plan van Aanpak. Opdrachtomschrijving:

 • Als Coördinator ben je verantwoordelijk voor het realiseren van een gedegen plan van aanpak voor plaagdierenbestrijding in samenspraak met alle belanghebbenden;
 • Jij bent de schakel tussen de diverse belanghebbenden en de gemeente;
 • Je adviseert over, uitvoeren en/of toepassen van het beleid en/of weten regelgeving plaagdierenbestrijding;
 • Je onderhoudt de contacten met het externe en interne netwerk;

Proces

 • draagt zorg voor de rapportage en de voortgang van dit project.
 • bewaakt participatie en communicatie met alle projectbetrokkenen waaronder de interne teams, bestuurders, de bewoners en externe partijen. Je doet dit in nauwe samenwerking met de communicatieadviseur en gebiedsmakelaar.
 • ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk
 • initieert en bevordert samenwerking met organisaties/partijen
 • creëert draagvlak voor het project

Gunningscriteria

 1. Aantoonbare kennis van Publiek-Publieke Samenwerking en ervaring met een beleidsmatige aanpak op plaagdierenbestrijding (25 punten)
 2. Aantoonbaar projectervaring in een Publiek-Publieke Samenwerking en Openbare Ruimte blijkend uit het cv (35 punten)
 3. Aantoonbare ervaring met burgerparticipatie en interactie met projectbelanghebbenden (20 punten)
 4. Minimaal afgeronde HBO opleiding (10 punten)
 5. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (10 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

 • In staat om op basis van alle informatie tot een gedegen plan van aanpak te komen.
 • in staat tot samenwerken zowel intern als extern met diverse groeperingen. Weet personen met uiteenlopende belangen op één lijn te krijgen.
 • klantgericht; leeft zich in in de problematiek van anderen en analyseert die en is in staat met oplossingen te komen die inspelen op de belangen van deelnemende partijen.
 • creatief; in staat met verschillende mogelijkheden te komen voor het oplossen van problemen. ook in staat met nieuwe processen of methodes te komen om tot een optimaal resultaat te komen.
 • het hebben van een bestuurlijke antenne en vaardig in bestuurlijke advisering.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,75 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
Eén Coördinator.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De reactietermijn van deze marktplaatsopdracht duurt tot donderdag aanstaande 15 februari 12.00 uur en de selectiegesprekken vinden plaats op vrijdag 16 februari, ’s middags. De kandidaten die hiervoor zijn uitgenodigd ontvangen z.s.m. bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 14 februari om 12.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 14 februari om 18.00 uur  gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Update 14 februari: Er zijn geen inhoudelijke vragen ingediend.

De reactietermijn van deze marktplaatsopdracht duurt tot 15 februari 2018, 12.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.