Let op! Deze opdracht is niet (meer) actief. U kunt dus niet reageren.
Aanvraagnummer
1696
Duur
3 tot 6 maanden
Optie tot verlenging
2 maal 3 maand(en)
Uren per week
32 tot 36 uur
DAS akkoordverklaring
Ja
Aanvang
15 maart 2018
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Zuid-Holland
Verloopt op
woensdag 28 februari 2018 om 09:00 uur

Organisatie
De gemeente Zoetermeer is een toekomstgerichte organisatie, waarin de mens centraal staat. 'Samenwerken, daadkracht en vertrouwen' staan daarbij hoog in het vaandel. Dat betekent dat we met het bestuur, de medewerkers, de inwoners en onze netwerkpartners werken aan het realiseren van het beste resultaat voor de stad Zoetermeer. In onze organisatie werken we intensief samen met onze collega's over de grenzen van afdelingen heen, en met onze externe partners in de samenleving. Een breed Managementteam, waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd, stuurt de organisatie aan. Op deze manier zijn we in staat snel en flexibel te blijven inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen.

Opdracht
Binnen het sociaal Domein is het team Jeugd en Gezinshulp ondergebracht. Door in- en externe mobiliteit van medewerkers  wordt er op korte termijn een vacature geplaatst. Om de wachtlijsten niet op te laten lopen is er tijdelijk plaats voor een:

Medewerker Jeugd- en Gezinshulp

Vanaf januari 2018 kunnen ouders en jongeren terecht voor vrij toegankelijke en preventieve ondersteuning bij het Meerpunt inlooppunt en het Jongeren Informatie punt (JIP). Professionals kunnen terecht bij het team Jeugd en gezinshulp (JGH) van de gemeente. Als de hulpvraag groter wordt en specialistische jeugdhulp nodig is, kan men in gesprek met de huisarts, schoolmaatschappelijk werk of de jeugdartsen van de jeugdgezondheidszorg.

De medewerkers van JGH blijven verantwoordelijk voor de beoordeling op de aanvragen van een Persoonsgebonden budget (PGB) en aanvragen kinderopvang op sociaal medische indicatie. Verder verzorgen zij de toegang tot jeugdhulp voor het voortgezet onderwijs en de (semi)residentiële jeugdhulp. JGH coördineert, voor gezinnen waarbij de veiligheid van de jeugdigen in het geding is, de hulpverlening rondom het gezin. 

Je bent verantwoordelijk voor:

  • begeleiding van het planmatig en doelgericht behandelen van jeugdigen en hun gezin;
  • analyseren van situaties waar sprake is van kinderen met opgroei/opvoedingsproblematiek;
  • het voeren van gesprekken met de cliënten en direct betrokkenen in diverse settings;
  • registratie en rapportage;
  • zorgcoördinatie uitvoeren en veiligheidswaarborging

Vereisten / knock-outcriteria
1. Per 15 maart beschikbaar

Gunningscriteria (weging)
2. Minimaal afgeronde HBO bachelor opleiding ( sociaal pedagogisch of WO Orthopedagogiek) (30%)
3. Registratie in het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd register (30%)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de jeugdzorg in de afgelopen 5 jaar (30%)
5. Kennis van pedagogiek en ontwikkelingspsychologie blijkend uit aantoonbare werkervaring/cursussen/trainingen (5%)
6. Kennis van en inzicht in hulpverleningsmethodieken (Signs of Safety of Veilig thuis  methodiek) en het hulpaanbod blijkend uit aantoonbare werkervaring (5%)
7. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (5%)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase. De eerste beoordelingsfase wordt door Flextender uitgevoerd.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria door de opdrachtgever. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

  • communicatieve- en  motiveringen -en onderhandelingsvaardigheden
  • flexibel gedrag
  • improvisatie vermogen
  • samenwerken
  • organisatiesensitiviteit en omgevingsbewustheid

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
[1]

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 5 maart 2018 van 9.00 uur tot 14.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 1 maart 2018 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 23 februari 2018. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 27 februari 2018 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Vraag: Gaat het om een ambulante functie of wordt gewerkt vanuit het CJG?
Antwoord: Het is voornamelijk werken vanuit het “CJG”. In Zoetermeer is er geen CJG maar werken we nauw samen met alle partners. De vacature gaat vooral om een jeugdhulpverlener die vanuit de gemeente werkt. Dus niet ambulant.

De reactietermijn van deze marktplaatsopdracht duurt tot donderdag 28 februari 2018;  9.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.