Let op! Deze opdracht is niet (meer) actief. U kunt dus niet reageren.
Aanvraagnummer
1634
Duur
4 maanden
Optie tot verlenging
3 maal 6 maand(en)
Uren per week
24 tot 36
DAS akkoordverklaring
Ja
Aanvang
z.s.m.
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Noord-Holland
Verloopt op
donderdag 18 januari 2018 om 09:00 uur

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust  voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
De gemeente Hilversum is op zoek naar bouwplantoetsers (m/v) voor vergunningaanvragen in het kader van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht voor het team Backoffice bij Publiekszaken. Een afwisselende en allround functie voor 36 uur per week in een bruisende gemeente met een ambitieuze veranderopgave. Dat is wat je mag verwachten als jij ons team komt versterken.

Wat ga je doen?

 • Je bent integraal verantwoordelijk voor het behandelen van vooronderzoeken en aanvragen omgevingsvergunningen; 
 • Je toetst en beoordeelt aanvragen en verzoeken aan de hand van beleid, wet- en regelgeving;
 • Je adviseert over prioritering en afhandeling van aanvragen en verzoeken;
 • Je initieert, stuurt en draagt zorg voor de afhandeling van de formele besluitvorming;
 • Je stelt beschikkingen op, (advies)rapportages, beoordelingen en verzorgt correspondentie;

Als bouwplantoetser ben je een echte teamspeler, je kunt goed schakelen tussen verschillende partijen. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en bent sterk in plannen en organiseren. Je bent zelfstandig, professioneel, leergierig en representatief.

Wat breng je mee?

 • Je hebt een afgeronde MBO+/ HBO opleiding, bijvoorbeeld op het gebied van Bouwkunde  of een vergelijkbaar niveau door ervaring en vakgerichte opleidingen;
 • Je hebt werkervaring met WABO vergunningen in een gemeentelijke organisatie;
 • Je bent een stevige persoonlijkheid, die beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.

Het team
Je komt terecht in het team Backoffice bij Publiekszaken. Het team speelt in het proces van 2e en 3e lijn dienstverlening en vergunningverlening de hoofdrol en draagt bij aan de kwaliteit van de dienstverlening van de afdeling. De afdeling is de brug van en naar onze inwoners en het gezicht van de gemeente. Binnen het team heerst een informele sfeer met korte lijnen.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
1. Afgeronde bouwkundige opleiding (15 punten)
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als bouwplantoetser (30 punten)
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het werken bij een gemeente (10 punten)
4. Uiterlijk per 1 februari 2017 beschikbaar (25 punten)
5. Minimaal 24 uur per week beschikbaar (15 punten)
6. Aantoonbare werkervaring met Key2BWT (5 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Klantgericht
 • Verantwoordelijk
 • Analytisch vermogen
 • Kwaliteitsgericht
 • Bestuurlijke sensitiviteit

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente worden in onderling overleg gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen z.s.m. bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie

 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 15 januari 2018, 9.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 16 januari na 12.00 uur gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze marktplaatsopdracht duurt tot donderdag 18 januari 2018, 9.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.