Let op! Deze opdracht is niet (meer) actief. U kunt dus niet reageren.
Aanvraagnummer
1447
Duur
4 maanden
Optie tot verlenging
5 maal 3 maand(en)
Uren per week
32-36 uur
DAS akkoordverklaring
Nee
Aanvang
Z.s.m.
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Noord-Holland
Verloopt op
donderdag 19 oktober 2017 om 09:00 uur

Organisatie
De BEL Combinatie is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. In deze constructie zijn de drie gemeenten zelfstandig en maken ze alle drie gebruik van één grote, professionele en flexibele ambtelijke organisatie: de BEL Combinatie. Je werkveld is verspreid over de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Onze organisatie houdt niet vast aan één organisatiemodel, maar blijft zich continue ontwikkelen. Wij werken vanuit de volgende vier kerncompetenties: Professionaliteit, Openheid, Samenwerken en Publiek Ondernemerschap.

Functie
Binnen een jonge, complexe organisatie werk je met name voor het college van de gemeente Eemnes. Binnen Team Control en Financiën val je onder de medewerkers van Planning & Control. In de functie van Financieel adviseur ben je verantwoordelijk voor producten als de begroting van Eemnes, tussentijdse rapportages en de jaarrekening van de gemeente. Daarnaast geef je gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van P&C. Hiërarchisch val je onder de teamleider C&F.

Je bent onderdeel van een team van adviseurs die gezamenlijk zorgen voor de P&C producten van drie gemeenten en de BEL combinatie.

Wat zijn o.a. je werkzaamheden:

 • Je stelt de P&C producten op zoals de meerjaren- en programmabegroting, rapportages, jaarrekening en het jaarverslag.
 • Hierbij adviseer je de portefeuillehouder financiën van de gemeente Eemnes
 • Je draagt bij aan (financieel) beleid op het terrein van planning en control ten behoeve van een optimale sturing van de gemeente Eemnes.
 • Je adviseert en ondersteunt de gemeentecontroller  van de gemeente Eemnes inzake planning en control vraagstukken.
 • Je maakt deel uit van diverse projectgroepen vanuit de discipline Financiën.

Profiel

 • Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau op het terrein  van financiën of een bedrijfskundige opleiding (Accountancy/ Bedrijfseconomie/ Bedrijfskunde)
 • Je hebt aantoonbaar meer dan 5 jaar ervaring met het zelfstandig opstellen van een gemeentelijke jaarrekening, bij voorkeur ook andere  producten zoals begrotingen en rapportages.
 • Je bent expert op het gebied van actuele gemeentelijke wet- en regelgeving (BBV)
 • Je bent bij voorkeur een specialist op het gebied van (berekening van) de algemene uitkering
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het afrekenen van grondexploitaties.

Knock-outcriteria

1. Tarief maximaal € 85,- exclusief BTW, inclusief reis- en marktplaatskosten.

Gunningscriteria (weging)

2. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van gemeentelijke P&C producten zoals de meerjaren- en programmabegroting, rapportages, jaarrekening en het jaarverslag. (25%)
3. Minimaal afgeronde HBO-bachelor opleiding op het gebied van Accountancy/ Bedrijfseconomie/ Bedrijfskunde. (25%)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als financieel adviseur bij een gemeentelijke overheid. (40%)
5. Selectiegesprek in tweede beoordelingsfase. (10%)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties.

 • Je bent analytisch sterk, sociaal vaardig, toegankelijk en hebt een gezonde dosis humor.
 • Je zegt wat je doet en je doet wat je zegt.
 • Je beschikt over een hands-on mentaliteit: je hebt oog voor het financieel beleid op strategisch niveau, maar je kunt je ook verdiepen in administratieve details.
 • Je bent accuraat en staat sterk in je schoenen.
 • Daarbij ben je een collegiale teamspeler en deel je jouw kennis graag met collega’s.
 • Piekdrukte in het werk brengt jou door je stressbestendigheid niet van de wijs.
 • Je bent innovatief en draagt nieuwe ideeën aan, waarbij je gemakkelijk anderen meekrijgt.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,75 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Startdatum
Graag zo snel mogelijk na het gesprek, het betreft ziektevervanging.

Planning
De gesprekken bij de BEL combinatie zijn gepland op maandag 23 oktober 2017. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd worden, ontvangen uiterlijk vrijdag 20 oktober 2017 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 17 oktober 2017, 12.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 18 oktober 2017 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Update 17 oktober: Er zijn voor deze uitvraag geen inhoudelijke vragen gesteld.

De reactietermijn van deze marktplaatsopdracht duurt tot donderdag 19 oktober 2017; 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.