Let op! Deze opdracht is niet (meer) actief. U kunt dus niet reageren.
Aanvraagnummer
1254
Duur
1 december 2017
Optie tot verlenging
Mogelijk maar nog niet bekend.
Uren per week
24 tot 32 uur
DAS akkoordverklaring
Ja
Aanvang
1 juli 2017
Opleidingsniveau
MBO
Regio
Zuid-Holland
Verloopt op
vrijdag 23 juni 2017 om 09:00 uur

Gemeente Zoetermeer
De gemeente Zoetermeer is een toekomstgerichte organisatie, waarin de mens centraal staat. ‘Samenwerken, daadkracht en vertrouwen’ staan daarbij hoog in het vaandel. Dat betekent dat we met het bestuur, de medewerkers, de inwoners en onze netwerkpartners werken aan het realiseren van het beste resultaat voor de stad Zoetermeer. In onze organisatie werken we intensief samen met onze collega’s over de grenzen van afdelingen heen, en met onze externe partners in de samenleving. Een breed Managementteam, waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd, stuurt de organisatie aan. Op deze manier zijn we in staat snel en flexibel te blijven inspelen op de veranderingen in de wereld en om ons heen.

Vastgoedbedrijf
Het Vastgoedbedrijf van de gemeente Zoetermeer beheert de totale vastgoedportefeuille van de gemeente, bestaande uit 260 objecten. Het Vastgoedbedrijf zorgt voor realisatie van een optimaal maatschappelijk  rendement van vastgoed.   Belangrijk hierbij is het zo optimaal mogelijk matchen van vraag en aanbod van vastgoed en daarmee het leveren van adequate huisvesting en dienstverlening aan doelgroepen. Op jaarbasis maken zo’n 700 maatschappelijke organisaties, instellingen en verenigingen gebruik van het vastgoed. De portefeuille is zeer divers en bevat onder meer schoolgebouwen, kantoren, musea, bibliotheken, sportcomplexen en zwembaden. Het Vastgoedbedrijf is ook verantwoordelijk voor het administratieve, juridisch- en technisch beheer van de vastgoedportefeuille .

Het team Vastgoedregie
Het team Vastgoedregie is primair belast met de dagelijkse exploitatie van alle gebouwen.  Het zorgt voor goede relaties met de huurders en geeft sturing aan de gewenste veranderingen in de portefeuille. Binnen het team, dat uit 12 medewerkers bestaat, wordt intensief samengewerkt.

Opdracht
Wij zoeken voor een zwangerschapsvervanging van een collega op de verhuuradministratie een aanpakker, die de komende maanden ons team komt versterken. De uitdaging ligt in het verzorgen van de verhuur van onze sport- en sociaal culturele accommodaties.

Het is een brede administratieve functie die zicht richt op de verhuur van onze sport- en sociaal culturele accommodaties. De exploitatiemedewerker  behandelt verhuur aanvragen, verstrekt inlichtingen, verzorgt correspondentie, int gelden, laat controleren op onrechtmatig gebruik en overlegt met de beheerders over het gebruik van de accommodaties. Ook draagt de exploitatiemedewerker zorgt voor dossiervorming van accommodaties, vormt, ordent en verstrekt verhuurdossiers. 

Daarnaast ondersteunt de exploitatiemedewerker ook andere administratieve werkzaamheden die op de afdeling voorkomen zoals: het uitwerken van brieven, verhuurcontracten, bijhouden adressenbestand, verzamelen en verwerken van gegevens en verzorgen van documentatie.

Wij vinden het belangrijk dat de exploitatiemedewerker een klantgerichte instelling heeft en goed  communiceert.  De exploitatiemedewerker moet doortastend zijn en ervoor zorgen dat de verhuuradministratie goed draait.

Functie eisen

 • MBO-diploma;
 • Kennis van verhuuradministraties;
 • Ervaring met financieel-administratieve werkzaamheden;
 • Kennis van de gemeentelijke organisatie en procedures;
 • Kennis van Zoetermeer;
 • Flexibiliteit.

Gunningscriteria (weging)

 1. Een afgeronde MBO opleiding (35%);
 2. Heeft minimaal 3 jaar ervaring als administratief medewerker bij de (semi) overheid met vooral vakkennis op het gebied van verhuuradministraties (35%);
 3. Uurtarief vanaf € 25,-  en gemaximeerd op € 35,- inclusief reiskosten/exclusief BTW (10%)
 4. Het selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (20%);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase. De eerste beoordelingsfase wordt door Flextender uitgevoerd.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria door de opdrachtgever. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

 • Samenwerken: richt zich met anderen op een gemeenschappelijk doel, helpt anderen en deelt de resultaten van het werk.
 • Realiteitszin: schat de praktische haalbaarheid van plannen, doelstellingen en actie in voor wat betreft acceptatie en haalbaarheid.
 • Creatief: vindt (praktische) oplossingen voor zaken waarin in (wettelijke) regelingen niet wordt voorzien.

Functieschaal
nvt

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen:  In onderling overleg

Planning
Vragen kunnen ingediend worden tot 21 juni 2017. De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op 30 juni 2017. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk 27 juni 2017 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot 21 juni 2017 De vragen en bijbehorende antwoorden worden op 22 juni 2017  gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Update 21 juni: Er zijn voor deze uitvraag geen inhoudelijke vragen gesteld.

De reactietermijn van deze marktplaatsopdracht duurt tot 23 juni 2017; 9.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.