Let op! Deze opdracht is niet (meer) actief. U kunt dus niet reageren.
Aanvraagnummer
1253
Duur
6 maanden
Optie tot verlenging
Mogelijk maar nog niet bekend.
Uren per week
32 uur
DAS akkoordverklaring
Ja
Aanvang
1 juli 2017
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Zuid-Holland
Verloopt op
maandag 26 juni 2017 om 09:00 uur

Organisatie
Informatie en Automatisering

De gemeente Zoetermeer is een toekomstgerichte organisatie, waarin de mens centraal staat. 'Samenwerken, daadkracht en vertrouwen' staan daarbij hoog in het vaandel. In onze organisatie werken we intensief samen met onze collega's over de grenzen van afdelingen heen, en met onze externe partners in de samenleving. Een breed Managementteam, waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd, stuurt de organisatie aan. Op deze manier zijn we in staat snel en flexibel te blijven inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen.

De afdeling I&A bestaat uit vier teams, t.w. Advies & Projecten, Functioneel beheer, Automatisering en Informatiebeheer.

De opdracht
Per 1 januari 2018 wordt het vernieuwde, gerenoveerde stadhuis van de gemeente opgeleverd. Dit gaat gepaard met de introductie van Het Nieuwe Werken. Het doel is om na de oplevering zoveel mogelijk papierloos, plaats- en tijdonafhankelijk te werken.

Voor I&A zijn hier een aantal projecten aan gekoppeld die ervoor moeten zorgen dat tijdens de verbouwing , maar juist ook daarna ervoor zorgen dat de ICT-voorzieningen goed in orde zijn.

Het gaat om bijvoorbeeld om veranderingen in het werkplekconcept waarbij Zoetermeer ook werkplekken beschikbaar wil kunnen stellen voor externe partijen en waarbij de beveiliging goed geregeld is.

Specifiek moeten de volgende taken worden opgepakt en afgerond :

  • Invoering Zero Profile voor alle gebruikersaccounts (omvang: ca. 1200 accounts, middelen: Active Directory W2012, RES ONE WorkSpace versie 9.x)
  • Analyse en opschoning RES WorkSpace login-scripts /-acties (doel: het inloggen verder te stroomlijnen/versnellen) (omvang: ca. 1200 accounts, middelen: Active Directory W2012, RES ONE WorkSpace versie 9.x)
  • Opschoning  jobs in RES Automation Manager 2014 (middelen: RES Automation Manager 2014 (7.x))
  • Wat verder aan werkzaamheden langskomt tijdens de inhuurperiode  (bijspringen waar nodig)

Gunningscriteria (weging)

  1. Afgeronde relevante IT opleiding op HBO-niveau (20%)
  2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan in de afgelopen 7 jaar als technisch applicatiebeheer met zero profile als expertise (60%)
  3. Uurtarief gemaximaliseerd op € 80,- Euro inclusief reiskosten/exclusief BTW (10%)
  4. Selectiegesprek in tweede beoordelingsfase (10%)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase. De eerste beoordelingsfase wordt door Flextender uitgevoerd.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria door de opdrachtgever. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties.

Niet bekend.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal  9

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In onderling overleg

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op 29 juni 2017 van 09.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op 27 juni 2017 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot 21 juni 2017. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op 22 juni 2017 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Update 21 juni: Er zijn voor deze uitvraag geen inhoudelijke vragen gesteld.

De reactietermijn van deze marktplaatsopdracht duurt tot 26 juni 2017; 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.