Gunningen

In de onderstaande tabel vind u recente gunningen.

AV nr. Opdrachtgever Functie Leverancier
2007 Pijnacker-Nootdorp Civieltechnisch toezichthouder Pro-Sent
1997 Hilversum Roadmap Programma adviseur Matchd
2005 Zoetermeer Vastgoedjurist Haute Equipe
1966 Zoetermeer Intake en integraal Klantmanager Straight Management
1966 Zoetermeer Intake en integraal Klantmanager Straight Management
1949 Nijkerk Medior juridisch planologisch adviseur InterConcept Interim B.V.
1949 Nijkerk Medior juridisch planologisch adviseur Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling B.V.
1995 Leidschendam-Voorburg Consulent Werk Bureau Brug Zuid Holland
1981 Werkorganisatie Duivenvoorde Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling (aandachtsgebied Werk en Inkomen) Bonvue
1707 Hilversum Projectmanager Gebiedsontwikkeling GEM Crailo Advies en Interim-Management voor Vastgoed, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordenin
1796 Hilversum Juridisch adviseur Ruimtelijke Ordening Crailo SD+P Management en advies B.V.
1795 Hilversum Gebiedsbeheerder Crailo Tauw bv
1715 Hilversum Strategisch (financieel) adviseur grond- en vastgoedexploitatie Deloitte, Financial Advisery Services B.V.
1988 Zoetermeer Raadsadviseur / Commissiegriffier BMC Implementatie
1982 Werkorganisatie Duivenvoorde Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling (aandachtsgebied Onderwijs) BMC Implementatie
1991 Huizen Interim Teamleider Wijkbeheer en service Excellent Solutions
2003 Houten Medewerker juridische zaken / klachtencoördinator Balance Ervaring op Projectbasis B.V.
1990 Pijnacker-Nootdorp Senior Adviseur Control Sozaned bv
2000 Hilversum Medewerker gemeentelijke belastingen Daerom!
1933 Zoetermeer Allround Functioneel Beheerder Zaaksysteem Maandag
1933 Zoetermeer Allround Functioneel Beheerder Zaaksysteem Centric Netherlands bv
1759 Rijswijk Juridisch medewerker bezwaar en beroep De Langhenkel Groep
1759 Rijswijk Juridisch medewerker bezwaar en beroep De Langhenkel Groep
1999 Hilversum Adviseur/Verkenner onderzoek samenwerking Belastingen/WOZ BMC Implementatie
1985 Leidschendam-Voorburg Medewerker bezwaar en beroep Participatiewet en Wmo Interwerk
1948 Hilversum Frontoffice en Consulent WMO BVNG Hoorn BV
1958 Hilversum Medewerker uitvoeringsbeleid parkeren en leefomgeving Durk Jellema
1969 Gooise Meren Medewerker erfgoed en monumenten Bureau Brug Zuid Holland
1944 Zoetermeer Manager Facilitair/Vastgoedbeheer Puromatch
1653 BEL Combinatie Beleidsmedewerker Volkshuisvesting Bureau Loefzij